• Miksi Ruby on Rails on web-startupillesi paras vaihtoehto

  (iwaweb)

  Iwassa olemme aina uskoneet alustariippumattomin, avoimen lähdekoodin ratkaisuihin, joilla saadaan tuotettua asiakkaille laatua ketterästi, keksimättä pyörää uudelleen. Web-sovelluksissa olemmekin alusta asti tukeutuneet Ruby on Rails -ohjelmistokehykseen, tai lyhyesti Railsiin. Sekä omien että muiden kokemusten perusteella pystymme lämpimästi suosittelemaan ratkaisua myös asiakkaillemme. Mutta mikä nostaa Railsin ohi muiden web-teknologioiden kuten PHP:n tai Javan?

  Ruby, joka toimii Railsin ohjelmointikielenä, on varsin tuore keksintö. Poiketen esimerkiksi Javasta, Ruby on “puhdas” olio-ohjelmointikieli. Rubyssä jokainen arvo on objekti, mikä tekee Rubysta erittäin joustavan. Ruby-kriitikot arvostelevat usein kielen suorituskykyä, mutta he ovat silti samaa mieltä, että Rubylla on yksinkertaisesti hauskaa ohjelmoida. Kieli onkin suunniteltu alusta alkaen ohjelmoijien mieltymykset silmällä pitäen. Tämä näkyy muun muassa erittäin selkeänä syntaksina sekä helposti muistettavissa metodien nimissä. Tunnettu tosiseikka on, että useimmiten jokainen työtä nopeuttava ja tehostava ohjelmoijan työvälineisiin sijoitettu euro tulee moninkertaisesti takaisin. Miksi emme myös “sijoittaisi” teknologioihin, joiden avulla ohjelmoijien on mukava työskennellä?

  Jos verrataan Railsia perinteisempiin ja laajemmassa käytössä oleviin ohjelmistokehyksiin, kuten esimerkiksi .NET:iin, Railsissa ei ole jouduttu tekemään kompromisseja asioiden suhteen. Rails on alusta alkaen suunniteltu yksinomaan web-sovelluksien kehittelemiseen ja sen se tekeekin parhaiten. Voimmekin sanoa asiakkaidemme toiveille lähes aina “kyllä”. Railsin ansiosta meidän harvoin tarvitsee murehtia teknisten yksityiskohtien ratkaisemisesta, jolloin voimme keskittyä asiakkaan kanssa olennaisimpaan – miten palvelulla luodaan menestyvä liiketoiminta.

  Sekä Rails että Ruby ovat optimoituja lisäämään ohjelmoijien tuottavuutta ja näkyvää saadaankin aikaiseksi minuuteissa eikä tunneissa. Tämä tekee Ruby on Rails -ohjelmistokehyksestä loistavan vaihtoehdon uudelle startup:lle tai prototyyppien kehitykseen. Rails-koodarit ovat myös usein hyvin tietoisia web-ohjelmiston koko teknologiapinosta, aina tietokannnan optimoinnista välimuistin käyttöön sekä integroituvuuteen asti. Ohjelmistojen skaalautuvuus on sekin mietitty huolella jo ohjelmistokehityksen ensi askeleista lähtien.

  Nopea kehitystahti tuo mukanaan tiettyjä haasteita, kuten laadun ylläpitämisen. Iwassa uskomme, että ketterän kehityksen tukena Test Driven Development (TDD) eli testivetoinen ohjelmistokehitys on paras keino toimittaa laadukasta jälkeä, jonka takana voimme ylpeänä seistä. Railsissa testaus, oli se sitten yksikkö-, funktionaalista tai integraatio-testausta, onkin sisäänrakennettuna.

  Railsilla pienikin kehitystiimi pääsee isossakin projektissa beta-vaiheeseen erittäin lyhyessä ajassa. Näin saadaan kehitettävä sovellus loppukäyttäjien testattavaksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Käyttäjien mielipiteet ja niistä saatu ymmärrys (ja säästyneet resurssit) voidaan käyttää hyväksi kehtettävän sovelluksen hiomiseen. Koska Railsin MVC-arkkitehtuurissa palveluiden bisnesmalli sekä -logiikka toteutetaan mallitasolla, voidaan käyttöliittymää sekä käyttökokemusta muuttaa helposti, koskematta itse sovelluksen ydinlogiikkaan.

  Kerromme Iwalla mielemmämme Railsin mahdollisuuksista lisää. Alkuun pääsee hyvin myös tutustumalla Railsin virallisiin kotisivuihin osoitteessa http://rubyonrails.org/.